หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา


ธุรกิจ

ประกอบกิจการ อุตสาหกรรมทอผ้าขนหนู
สถานที่ตั้ง สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่
222 หมู่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 0-2816-3190-9, 0-2461-1204-6, 0-2816-1601-3
โทรสาร : 0-2461-1147
โทรศัพท์มือถือ 084-697-4543
Email :  
ติดต่อบุคคล คุณนพมาศ ขันแก้ว
Website www.doublestaricl.com

ประวัติ

บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายผ้าขนหนู ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และได้ขยายกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการ การผลิตครบวงจร ตั้งแต่ ยอมด้าย ปั่นด้าย ทอผ้า ย้อมผ้า พิมพ์ลาย และปักจักรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลและนโยบายที่ถูกต้องของผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับ ทำให้บริษัท เจริญก้าวหน้า และผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเสมอมา

บริษัทฯ มีเป้าหมายแน่วแน่ว่าที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับแนวหน้า นอกจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาปรับปรุงสายงานการผลิตแล้ว ยังมีนโยบายนำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 มาใช้ในบริษัทฯ เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า
 

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้รับออกแบบและผู้ผลิตผ้าขนหนูส่งออกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและธุรกิจของบริษัท มั่นคงและก้าวหน้า บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้เหมาะสม กับเป้าหมายขององค์กร และกำกับการบริหารของบริษัทไว้ดังนี้

ภารกิจสำคัญของบริษัทฯ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งด้านคุณภาพของสินค้า และกำหนดส่งมอบ
ใช้กระบวนการผลิต และกระบวนการต่างๆ ที่มีประสิทธิผลตอบสนองต่อข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้
จัดให้มีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่องจากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จะให้มีการกำหนดกรอบ เพื่อกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคน และจัดให้มีการทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ทุกปี